Brygada 102 System Franczyzowy

Franczyza. Co to takiego ?

W Polsce coraz częściej wśród przedstawicieli biznesu mówi się o franczyzie. Ta technika marketingu funkcjonuje w naszym kraju już od przeszło 20 lat. Obserwuje się, że wiele firm polskich i zagranicznych oferuje możliwość prowadzenia działalności gospodarczej pod ich nazwą (marką). Zjawisko jest coraz bardziej powszechne z uwagi na to, że możemy sprzedawać produkty najbardziej znanych firm świata, ale również, w chwili osiągnięcia przez naszą firmę sukcesu, sprzedawać prawo do oferowania przez inne firmy naszego produktu.

 

DEFINICJA
Franczyza to długoterminowe, odpłatne udzielenie franczyzobiorcy pozwolenia, licencji, zgody na oferowanie produktów lub świadczenie usług w imieniu franczyzodawcy, oraz używanie jego nazwy handlowej, znaku towarowego, logo firmy, a także stosowanie przyjętych przez niego cen produktów. Franczyza to koncepcja, która gwarantuje franczyzodawcy sukces, a franczyzobiorcy pozwala minimalizować ryzyko związane z prowadzeniem działalności.

 

CZY MAM SZANSĘ WE FRANCHISINGU ?
Z pewnością, to pytanie zadaje sobie każdy, kto chociaż trochę poznał temat, oraz ma zamiar założyć własną firmę. Franczyza w przeciwieństwie do własnej koncepcji biznesowej, jest związana z dużo mniejszym ryzykiem i z reguły zapewnia stałe dochody. Wysokość tych dochodów oczywiście jest uzależniona od kwoty przeznaczonej na rozpoczęcie działalności, naszej pracowitości oraz zapału. Umiejętności grają rolę drugorzędną. Franczyzodawca daje bowiem możliwość korzystania z jego doświadczeń (know-how) oraz renomy płynącej z nazwy i znaku firmowego.