Jak to działa?

Cechą charakterystyczną "Inteligentnego domu" jest uproszczenie "obsługi" Twojego domu. To ma być dom, który odciąża Cię od banalnych, ale czasochłonnych czynności. Dom który wykonuje rzeczy bez Twojego udziału, aby dać Ci dodatkowy, niepowtarzalny komfort. Ale w żadnym wypadku nie może stać się dla Ciebie kłopotliwy w zarządzaniu. Tutaj nie ma kompromisu: automatyzacja, w zamian za trudy obsługi. W każdym wykonaniu, tanim czy bardzo drogim ma to być dom ekonomiczny w utrzymaniu, bezpieczny i komfortowy. Dużo łatwiejszy w obsłudze niż tradycyjny!

Ale jak on działa ?

Twój dom zostaje wyposażony w szereg czujników i sensorów, których zadaniem jest zbieranie informacji o tym co się dzieje w Twoim domu i jego otoczeniu. Na podstawie analizy tych danych, podejmuje najbardziej trafne działania, które mają na celu zmniejszać koszty eksploatacyjne domu, zwiększyć bezpieczeństwo, jak i podnieść komfort. Ale to by było za mało jak na Inteligentną instalację. Oprócz czujników i sensorów elementy automatyki umożliwiają komunikowanie się i wymienianie informacji pomiędzy różnymi systemami. I tak np. : instalacja ogrzewania lub wentylacja odbiera informację z czujników obecności czy systemu alarmowego i na tej podstawie wie czy jakaś osoba znajduje się w danym pomieszczeniu, a nawet czy ktokolwiek jest w domu. Dzięki takim informacjom może odpowiednio zredukować bądź też podnieść temperaturę, aby zmniejszyć koszty lub podnieść komfort. To tylko przykład, ale ukazujący zasadę działania takiego systemu. Zbieranie takich informacji oraz wymiana jej z innymi systemami czy urządzeniami, daje nam możliwość lepszego i bardziej sprawnego zarządzania domem.

inteligentny dom - Warszawa remonty

Czym się różni "Inteligentny dom" od tradycyjnego?

To trochę tak jakby porównywać wielką orkiestrę. Tą bez dyrygenta i tą z dyrygentem. Choćbyśmy wzięli najlepszych muzyków to nie zagrają wspólnie tak dobrze, jak słabsi muzycy ale pod dyrekcją dyrygenta. Czy firma bez odpowiedniego zarządzania ma szanse na sukces ? Na pewno nie. Nawet jeżeli utrzyma się na rynku, to nie ma szans na wybicie się ponad przeciętność. A na pewno nie będzie konkurencyjna, względem firmy dobrze zarządzanej. Firmy w której informacja to klucz do sukcesu.

Pewnie zastanawiasz się jak będzie wyglądał Twój dom nafaszerowany urządzeniami elektronicznymi w postaci czujek, sensorów czy elementów wykonawczych? Brzydko i mało estetycznie ? Hmmm... Nic bardziej mylnego! Kolejną zaletą "Inteligentnych domów" jest to, że posiadają one zintegrowane czujniki o niepowtarzalnym wyglądzie, a poprzez wykorzystanie informacji z innych systemów nie dublujemy urządzeń w pomieszczeniu. W tradycyjnej instalacji (takiej rozbudowanej) mamy po 6-8 wyłączników koło siebie. Do tego dochodzą termostaty, czujniki ruchu, sterowniki rolet itd. Jak w markecie na stoisku elektrycznym. Nieprawdaż ? W instalacji inteligentnej w jednym prostym i czytelnym włączniku do światła (przycisku) mamy sterowanie oświetleniem, roletami, ogrzewaniem . Czujki systemu alarmowego możemy wykorzystać do sprawdzenia obecności osób w pomieszczeniu, czujniki otwarcia okna czy drzwi wykorzystujemy w systemie ogrzewania do sprawdzenia funkcji wietrzenia itd., itd., itd. Czy nie miło ? Dlaczego nie wykorzystać istniejących już przecież elementów do informowania innych systemów o zaistniałym zdarzeniu?