Osuszanie

Zalanie mieszkania, na skutek awarii sieci wodno-kanalizacyjnej lub innych zdarzeń losowych, może się zdarzyć każdemu. Wilgoć natychmiast wnika w ściany, stropy, podłogi. meble oraz inne przedmioty.

Bywa, że woda przedostaje się do stref zamkniętych termoizolacji. Jest to zazwyczaj warstwa styropianu lub wełny mineralnej znajdująca się pod szlichtą.

Osuszanie ma na celu szybko i skutecznie usunąć wilgoć, aby nie doprowadzić do wystąpienia efektów ubocznych (zagrzybienie oraz zniszczenie elementów stałych jak i ruchomych mieszkania).

osuszanie

W starych budynkach zazwyczaj brakuje izolacji poziomej i pionowej lub jest ona uszkodzona, co powoduje, ze mury zaczynają nasiąkać wilgocią. Ilość wody absorbowanej przez mury uzależniona jest od porowatości materiału budowlanego oraz od stopnia wilgotności podłoża. Górna granica zawilgocenia murów uzależniona jest od zagęszczenia kanałów kapilarnych w materiale budowlanym oraz od możliwości odparowywania wody. Im szczelniejszy tynk pokrywający mur, tym większa wysokość nasiąkania murów, ponieważ utrudnione jest odparowywanie wody. Orientacyjna wysokość podciągania wody z gruntu wynosi najczęściej około 1,5 metra nad poziom gruntu, maksymalnie do 5-6 metrów. Wilgoć może być podciągana kapilarnie w warunkach jednakowej temperatury gruntu, wody i muru do wysokości nie większej niż 0, 5-1, 0 m.

osuszanie

W warunkach naturalnych posadowienia budynku występują w stosunku do warunków laboratoryjnych istotne różnice polegające na tym, że temperatura gruntu oraz muru w danym czasie jest mocno zróżnicowana w zależności od pory roku, a nawet i w ciągu doby.

Bardzo rzadko zdarza się, aby zawilgocenie budynku powstało tylko z jednej przyczyny. Najczęściej przyczyn jest kilka i to niezależnych od siebie.

Aby skutecznie przeprowadzić remont wilgotnych murów konieczne jest najpierw dokładne określenie przyczyn zawilgocenia, następnie usunięcie tych przyczyn, a dopiero potem przystąpienie do prac remontowo budowlanych. Bardzo rzadko udaje się "zakryć" wilgoć, ponieważ przy krystalizacji soli mineralnych występują siły podobne jak przy zamarzaniu wody: tynk odpada, płytki pękają, woda w murze jest wypychana wyżej, a grzyby i pleśnie rozwijają się dalej.