Elektroinstalacje

Oferujemy swoje usługi remontowe w zakresie Projektowania, Aranżacji, Nadzorów, Wykonawstwa, Odbiorów - wszelkich prac elektroinstalacyjnych.

Dostarczamy materiały w cenach uwzględniających nasze aktualne upusty w hurtowniach Wykonujemy także prace z materiałów powierzonych przez Inwestora.

Oferujemy trzyletnią gwarancję na wykonane roboty remontowe.

W celu zasięgnięcia wszelkich dodatkowych informacji, prosimy o kontakt.

Mamy nadzieję, że te wstępne informacje zachęcą Państwa do zainteresowania się naszą ofertą.

Wykonawstwo:

Powyższe instalacje wykonujemy w pełnym zakresie w mieszkaniach, domach jednorodzinnych, a także w obiektach przemysłowych.

elektroinstalacje, remonty w Warszawie i Krakowie

Badania i pomiary elektryczne:

Opiniowanie i doradztwo techniczne:

Wycena i kosztorysowanie:

Jednocześnie informujemy, że posiadamy wszelkie niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania w/w robót. Gwarantujemy także wykonanie projektów wraz z kompleksowymi uzgodnieniami i odbiorami z Zakładami Energetycznymi, Geodezją oraz Wydziałem Architektury niezbędnymi do wykonania i odbioru poszczególnych zakresów prac.