Instalacje przeciwpożarowe

Instalacje i urządzenia przeciwpożarowe mają istotny wpływ na bezpieczeństwo obiektów i ich użytkowników. W zależności od rodzaju i wielkości budynku stosowanie niektórych zabezpieczeń jest obligatoryjnie wymagane przepisami przeciwpożarowymi lub może być dobrowolne. Nasza firma oferuje Państwu możliwość zabezpieczenia obiektów w dowolne obecnie stosowane urządzenia i instalacje przeciwpożarowe. Projektujemy i wykonujemy nastepujące instalacje:

Dokumentacja projektowa instalacji przeciwpożarowych wykonywana jest przez osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz każdorazowo podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcą ds. zabezpeiczeń przeciwpożarowych.