Metoda mikrofal

Nowa metoda szybkiego osuszania wilgotnych powierzchni i uszkodzeń po zalaniu wodą w belkach, ścianach, fasadach i stropach wewnętrznych z betonu, lekkiego betonu i cegły.

Redukuje czas osuszania z tygodni do dni. Likwiduje wilgoć i pleśń.

Nowa opatentowana metoda suszenia zawilgoconego betonu, cegły i lekkiego betonu w belkach, ścianach, fasadach i stropach wewnętrznych za pomocą mikrofal.

osuszanie
  • Skraca czas osuszania do minimum
  • Ułatwia planowanie robot budowlanych
  • Likwiduje zapach pleśni
  • Nie hałasuje
  • Minimalizuje zużycie energii
  • Umożliwia mieszkańcom pozostanie w remontowanych pomieszczeniach
  • Zmniejsza straty czynszowe

Dlaczego mikrofale ?

Zjawisko objętościowego rozgrzewania materiałów za pomocą mikrofal oparte jest na absorpcji energii pola elektrycznego. Molekuły umieszczone w silnym polu elektromagnetycznym zaczynają drgać z tą samą częstotliwością co pole elektromagnetyczne. Drgania prowadzą do wydzielenia się ciepła. Ilość wydzielonego ciepła jest proporcjonalna do współczynnika strat dielektrycznych materiału ogrzewanego. Drugim czynnikiem jest stała dielektryczna materiału. Im większa tym pole bardziej się koncentruje w tym materiale. Inne okoliczności wpływające na proces ogrzewania materiału w polu elektromagnetycznym to pojemność cieplna materiału i współczynnik przewodnictwa cieplnego. Woda jest materiałem który ma dużą stałą dielektryczną i współczynnik strat dielektrycznych. To powoduje między innymi to że woda jest szybko ogrzewana w kuchence mikrofalowej. Wybór częstotliwości 2,45 GHz pochodzi z kompromisu, gdzie fale o tej częstotliwości są wystarczająco długie (= niska częstotliwość) aby móc wnikać w materiał wystarczająco głęboko w całą objętość, a równocześnie wystarczająco krótkie (= wysoka częstotliwość) by przenieść energię potrzebną do wprawienia molekuł w drgania. Metali nie można nagrzać mikrofalami ponieważ ich duża przewodność elektryczna prowadzi do tego iż pole elektromagnetyczne nie może wniknąć w głąb materiału metalowego lecz prowadzi do powstania prądów na powierzchni metali i do odbijania fal elektromagnetycznych na tej samej zasadzie co lustro które odbija światło .Jeśli natomiast obiekt metalowy znajduje się na przykład w belce drewnianej może to doprowadzić ( w zależności od wielkości i formy obiektu metalowego ) do nierównomiernego nagrzania objętości drewnianej, bądź do powstania iskrzenia.

Jeśli nie wiesz jaka metoda będzie skuteczna w twoim budynku skontaktuj się z naszym przedstawicielem pod numerem telefonu tel. kom. 601.814.813

Nasza ekipa wybierze najskuteczniejsze rozwiązanie do pozbycia się wilgoci z twojego domu.

Osuszanie murów bez naruszenia konstrukcji budynków.