Klimatyzacja a zdrowie?

Mikroklimat w pomieszczeniu ma duży wpływ na zdrowie i samopoczucie człowieka. Istotne czynniki mające wpływ na mikroklimat to wilgotność, temperatura i czystość powietrza. Ważne jest by utrzymywać temperaturę w całym pomieszczeniu na jednakowym poziomie niezależnie od temperatury zewnętrznej.

Klimatyzacja poza kontrolą temperatury powietrza, to także kontrola wilgotności, wentylacja i filtrowanie. Klimatyzacja oczyszcza powietrze ze szkodliwych dymów, gazów, bakterii, grzybów, pleśni, i kurzu. Wszystko to zapewnia pozytywny wpływ klimatyzacji na zdrowie.