Wyłaz Skylight Loft

Wzbogacając naszą ofertę handlową możemy już zaproponować Państwu nasz nowy produkt jakim jest wyłaz dachowy Skylight Loft.

Jest to okno wyłazowe otwierane na bok. Wyłaz Skylight Loft jest oparty na konstrukcji okna dachowego Skylight Premium.

Jest wykonany z tych samych materiałów co okno dachowe. Dzięki temu przejął wszystkie parametry okna:

posiada te same parametry termiczne, wytrzymałościowe i akustyczne, wyposażony jest w pakiet szybowy 4H-16-4T, jest dostępny w kolorach oblachowania, kołnierzy i PCV charakterystycznych dla okna dachowego Skylight Premium, może być rozszczelniany klamką w pozycji wietrzenia.

Otwierany na bok wyłaz posiada blokadę otwarcia/zamknięcia zapewniającą otwartą o 90o pozycję skrzydła pozwalającą bezpiecznie wyjść na dach.