Obsługa techniczna w Twojej firmie

Każdy obiekt budowlany wymaga wykonywania czynności, które zapewniają jego bezpieczną, komfortową dla użytkowników, optymalną ekonomicznie i przyjazną dla środowiska eksploatację. Nasza firma zapewnia właścicielom i użytkownikom obiektów budowlanych pełny zakres prac związanych z obsługą urządzeń i instalacji technicznych.

W zależności od Państwa potrzeb, w oparciu o wieloletnie doświadczenia zawodowe naszych pracowników, posiadane uprawnienia i kwalifikacje możemy świadczyć poniższe usługi:

  • Stałą 24-godziną obsługę techniczną na obiekcie (zapewnienie stałych 24-godzinnych dyżurów naszych pracowników bezpośrednio na obiekcie)
  • Stałą obsługę techniczną na obiekcie (np. codzienny 8-godzinny dzień pracy)
  • Okresowe przeglądy urządzeń i instalacji (np. przeglądy cotygodniowe, comiesięczne, kwartalne, itp.)
  • Naprawy, remonty i modernizacje urządzeń i instalacji
  • Montaże urządzeń i instalacji
  • Specjalistyczne usługi pomiarowe
  • Wsparcie techniczne
  • Interwencję awaryjną
  • Dostawy materiałów eksploatacyjnych, materiałów i części zamiennych
  • Utylizację materiałów związanych z usługami serwisowymi

Jeżeli chcesz zapewnić prawidłową obsługę instalacji technicznych na swoim obiekcie, ograniczyć ilość występujących awarii i skrócić czas ich usuwania, mieć partnera w poszukiwaniu rozwiązań dla występujących problemów technicznych i dla optymalizacji kosztów eksploatacji, podnieść zadowolenie użytkowników – skontaktuj się z nami.

Aby skorzystać z naszych usług zadzwoń: 601-481-557
lub napisz: biuro@brygada102.pl

Zapraszamy do szkorzystania z bezpłatnej i niezobowiązującej wyceny.