Docieplenia - Tynk Akrylowy

brygada102 docieplanie domów

Wielkocząsteczkowy polimer w postaci wodnej zawiesiny.

Stosowana żywica akrylowa nadaje materiałowi z jednej strony dużą elastyczność i małą nasiąkliwość wodną, jednak z drugiej strony – co jest bardzo ważne w przypadku tego spoiwa – jest utrudniony proces dyfuzji pary wodnej i dwutlenku węgla. Właśnie te parametry są szczególnie odpowiedzialne za powstawanie wykropleń pod warstwą tynku i powodowanie szkód.

Konstrukcja naszego domu poddawana jest różnego rodzaju wewnętrznym naprężeniom, które dla nas nie są nawet dostrzegalne. Nieustanne przekształcanie się powierzchni gruntu, zmiany warunków atmosferycznych, erozja, wilgoć – to tylko niektóre czynniki zewnętrze, które wpływają na tworzenie się drobnych szczelin i spękań w strukturze ścian budynku. W przypadku niewłaściwie dobranego tynku, wewnętrzne pęknięcia mogą przenosić się na elewację i powodować nieestetycznie wyglądające rysy i odpryski, które wpływają na szybką degradacje elewacji. Aby uniknąć tego problemu, specjaliści polecają stosowanie akrylowego tynku cienkowarstwowego E, charakteryzującego się bardzo wysoką elastycznością i odpornością na odkształcenia podłoża.

Tynk akrylowy jest materiałem bardzo szczelnym oraz wytrzymałym na zanieczyszczenia atmosferyczne. Odznacza się wysoką odpornością na działanie wilgoci, co jednocześnie powoduje, że jego paroprzepuszczalność jest znacznie mniejsza niż w przypadku innych tynków. brygada102 docieplanie domów tynki akrylowe Tynki akrylowe z uwagi na zawartość pigmentów zarówno nieorganicznych, jak i organicznych, mogą występować w znacznie bogatszej ofercie kolorystycznej. Sprzedawane są w postaci gotowej masy, wymagającej jedynie wymieszania przed nakładaniem.

W efekcie tego ich wykonanie jest łatwiejsze, mniej pracochłonne, zmniejszone jest ryzyko popełnienia błędów technologicznych. W porównaniu z mineralnymi, tynki akrylowe są również bardziej odporne na przebarwienia spowodowane zmiennymi warunkami podczas wiązania wyprawy. Z kolei, mają mniejszą paroprzepuszczalność, co niekiedy ogranicza możliwość ich zastosowania. Wadą jest mniejsza trwałość, spowodowana przede wszystkim starzeniem pod wpływem czynników atmosferycznych i promieniowania ultrafioletowego.