Malowanie dekoracyjne podłoże

PODŁOŻE WCZEŚNIEJ MALOWANE

Należy sprawdzić przyczepność starej powłoki malarskiej.

Należy sprawdzić chłonność czyli porowatość starej powłoki malarskiej.

Należy spradzić trwałość i jakość starej powłoki.

W przypadku, gdy farba złuszcza się, należy usunąć starą powłokę w całości i zagruntować podłoże przed malowaniem

Sprawdzanie przyczepności można przeprowadzić za pomocą przyklejonej taśmy malarskiej na długości 15 - 20 cm, a następnie zdecydowanym ruchem oderwać ją. Jeżeli na taśmie nie ma śladów oderwanej powłoki wtedy można uznać, że podłoże jest przyczepne.

W przypadku zastosowania farb przyczepnych - powłoki z połyskiem lub satynowe należy zmatowić przez przetarcie papierem ściernym 160 - 220 i zmyć wodą.

W przypadku, gdy kolor podłoża jest niejednolity, należy nałożyć farbę podkładową w celu ujednolicenia odcienia tła.

PRZYCZEPNOŚĆ (CHŁONNOŚĆ):

Porowatość sprawdzamy za pomocą gąbki zamoczonej w czystej wodzie.

Podłoże należy zagruntować w przypadku gdy woda wsiąka w podłoże.

Jeżeli natomiast woda spływa i nie wnika w podłoże - wtedy można zacząć malować.

TRWAŁOŚĆ I JAKOŚĆ:

Sprawdzamy jakość powierzchni przeznaczonej do malowania poprzez przesunięcie po niej dłoni.

Jeżeli powierzchnia jest pyląca - wtedy należy przemyć ją wodą, (starając się usunąć wszystkie luźne cząstki) pozostawić do wyschnięcia a następnie zagruntować w celu zespolenia podłoża

W przypadku powierzchni brudnych - należy je umyć przy pomocy rozcieńczonego detergentu i spłukać dokładnie, po czym zostawić do wyschnięcia. Następnie należy sprawdzić, czy na powierzchni nie pozostały ślady detergentu. Sprawdzamy to przecierając czystą szmatką innego koloru niż podłoże.

W przypadku gdy szmatka zabarwia się na biało, oznacza to, że pozostały resztki detergentu i należy ponownie przemyć podłoże.

Jeżeli zaś, szmatka zabarwia się na kolor podłoża, oznacza to, że powłoka się ściera i należy ją usunąć całkowicie, a następnie podłoże zagruntować.

Jeżeli występują zabrudzenia nie dające się zmyć, należy wstępnie zamalować je farbą izolującą plamy.

PODŁOŻE NIEMALOWANE:

Trzeba określić typ oraz stan podłoża.

GIPS LUB POCHODNE (GŁADZIE, SZPACHLE):

Należy sprawdzić czy podłoże jest wystarczająco suche. Wilgotność nie powinna przekraczać 5 procent. Od wykonania podłoża powinno minąć co najmniej 6-8 tygodni. (Jest to przewidywany czas dla warstwy materiału zawierającego gips o grubości powyżej 5mm)

W gipsie mogą znajdować się dodatki np. opóźniające wiązanie. Powoduje to nadmierną alkaiczność podłoża. Sezonowanie w czasie schnięcia na ogół wystarcza do zneutralizowania zasadowości przez pochłonięcie CO2 z powietrza. Żeby sprawdzić zasadowość podłoża, przykładamy papierek lakmusowy do zwilżonej powierzchni.

Bardzo ważną czynnością jest sprawdzenie czy podłoże nie jest zarażone grzybami pleśniowymi (w przypadku niedostatecznej wentylacji). Aby zlikwidować grzyby używamy preparatu grzybobójczego oraz zapewniamy właściwą wentylację pomieszczenia.

Należy nałożyć farbę podkładową rozcieńczoną wodą w stosunku 2 : 1 (lub warstwę gruntu) tak aby zablokować i ujednolicić chłonność podłoża oraz go wzmocnić.

PŁYTY GIPSOWO – KARTONOWE:

Sprawdzamy jakość płyt (czy karton jest dobrze przyklejony). Jeżeli nie, należy płyty zagruntować.

W miejscach gdzie płyty się łączą należy dokładnie zagruntować ze względu na ich dużo większą chłonność.

Następnie należy nałożyć warstwę akrylowej farby podkładowej, aby ujednolicić chłonność tego podłoża oraz w celu ułatwienia nakładania kolorowej warstwy nawierzchniowej.

W przypadku gdy do mocowania płyt nie użyto nierdzewnych wkrętów należy zabezpieczyć wkręty podkładem antykorozycjnym.

TYNK WAPIENNY (ZAPRAWA ZE SPOIWEM HYDRAULICZNYM)

Na początku należy upewnić się, że zasadowe związki wapnia zostały całkowicie zneutralizowane. Powinien minąć odpowiedni okres sezonowania - co najmniej 28 dni. (W przypadku niektórych farb odpornych na alkalia można stosować po krótszym okresie sezonowania, bezpośrednio po wyschnięciu tynku)

Musimy również sprawdzić w jakim stopniu powierzchnia jest pyląca. (sprawdzamy to poprzez przetarcie dłonią)

Należy całą powierzchnię pokryć jedną warstwą gruntu lub farby rozcieńczonej wodą 2:1 mając na celu ujednolicenie i zmniejszenie chłonności podłoża

CERAMIKA (CEGŁY LICÓWKI)

Ubytki uzupełniamy zaprawą i pozostawiamy do wyschnięcia i karbonizacji. (neutralizujemy przez to związki zasadowe)

Pokrywamy całą powierzchnię gruntem w celu ujednolicenia chłonności podłoża.

KAMIEŃ

W przypadku gdy oczekujemy gładkiej powłoki musimy uzupełnić ubytki oraz pęknięcia a następnie zagruntować jak w przypadku ceramiki budowlanej.

DREWNO

Musimy sprawdzić czy drewno jest odpowiednio wysuszone. Jego wilgotność nie powinna przekraczać 20%. Można to zmierzyć odpowiednimi aparatami wykorzystującymi zjawisko przewodnictwa elektrycznego.

Sprawdzamy następnie czy drewno nie jest zainfekowane szkodnikami lub grzybami. W przypadku gdy tak jest, należy zastosować preparat odpowiedniego typu: owoadobójczy lub grzybobójczy.

Szpachlą w odpowiednim kolorze musimy wyrównać uszkodzenia i ubytki.

Trzba wyszlifować powierzchnię do uzyskania pożądanej gładkości a następnie odpylić

W przypadku, gdy drewno było wcześniej malowane, należy sprawdzić, czy stara warstwa farby (lakieru) nie łuszczy się. Jeżeli się tak dzieje, należy przed nowym malowaniem zmatowić powierzchnię papierem ściernym.

METALE

Żelazne: oczyszczamy powierzchnię do wymaganego stopnia tak by była odpowiednia dla danej farby. (PN-8501 norma określająca stopnie czystości powierzchni)

Kolorowe i ocynkowane: odtłuszczamy benzyną lub opdpowiednimi detergentami. Jeżeli jest taka potrzeba to mechanicznie usuwamy ślady patyny.