Przygotowanie farby

Bezpośrednio przed użyciem nalezy wszystkie wyroby lakierowane wymieszać. Należy to zrobić używając płaskiej listewki lub mieszadła mechanicznego. W niektórych przypadkach można wstrząsnąć zamkniętym opakowaniem W przypadku bezbarwnych lakierów również należy tak postępować.

Należy uważać, żeby nie napowietrzyć farby. Dostanie się powietrza pod powłokę powoduje powstanie drobnych pęcherzyków powietrza które nie powinny występować. Jeżeli się takie pojawią to należy na kilka godzin odstawić farbę w celu odgazowania.

Przed przystąpieniem do malowania należy się dodatkowo upewnić, że w farbie nie ma nierozmieszanych grudek.

Jeżeli będziemy używać farby kolorowej która jest dostarczona w różnych opakowaniach to należy je wszystkie przelać do jednego dużego. Następnie trzeba wymieszać. Ma to za zadanie ujednolicenie odcieni mogących być odmiennych w różnych partiach produkcyjnych.

W celu dostosowania lepkości farby do wartości wymaganej przez stosowane narzędzia malarskie należy użyć odpowiedniej ilości rozcieńczalnika. Przed przystąpieniem do jego stosowania należy upewnić się czy jest rekomendowany przez producenta farby.

Uwaga! Najtańsze rozcieńczalniki są często zanieczyszczone i mogą negatywnie wpływać na czas schnięcia i wygląd powłoki.