Malowanie elewacji

W czasie malowania elewacji wilgotność powietrza nie powinna przekraczać 80%

Należy używać tylko bezpiecznych i pewnych rusztowań oraz drabin.

Okolice rusztowań należy zabezpieczyć przed osobami postronnymi.

Na rusztowaniu przed malowaniem należy zgromadzić odpowiednią ilość farby.

Nie należy malować ścian nagrzanych słońcem ani tych bardzo zimnych.

Idealna temperatura do malowania powinna mieścić się w przedziale od 5 do 35 stopni.

Farba powinna być nałożona bezpośrednio przed wystawieniem elewacji na działanie promieni słonecznych, później temperatura podłoża bardzo szybko wzrasta.

Przed przystąpieniem do malowania należy sprawdzić czy podłoże jest suche i przyczepne.