malowanie piruety


Piruety


malowanie piruety krok 1


Przygotowujemy ścianę tworząc podkład kolorystyczny. Na wyschnięty podkład za pomocą płaskiego pędzla nakładamy farbę akrylową Akrylit PW 3000 lub Akrylit W, starając się krótkimi pociągnięciami rozetrzeć ją miejscowo na powierzchni.


malowanie piruety krok 2


Gdy pierwsza warstwa całkowicie wyschnie, nakładamy w identyczny sposób kolejną warstwę, przy użyciu farby w kolorze podkładu.