Farba lateksowa szorowana czy zmywalna

Jak wybrać odpowiednią farbę, której odporności na zabrudzenia będziemy pewni.

Jak dokonać tego wyboru ?

Farby lateksowe są produktami odpornymi na szorowanie i zmywanie zabrudzeń. W wielu przypadkach jest uzasadniona konieczność ich stosowania, przez co ludzie są skłonni dopłacić aby mieć taką a nie inną farbę. Zaletami ścian które pokryte są tego rodzajem farb, jest większa trudność w odbijaniu palców, łatwość zmywania przy nie niszczeniu gładkiej i elastycznej powłoki.

By być pewnym, że produkt jest wyrobem o bardzo dobrej jakości i oczekiwanych właściwościach, warto zapoznać się z jego parametrami technicznymi.

Normy odporności

O opornościach dotyczących dużej eksploatacji, takich jak przedpokój czy kuchnia (w specyficznych przypadkach ścian, czy miejsc przy których stoi np. psia miska) informują normy odporności: PN-EN 13300 lub PN 92/C-81517.

Klasyfikacja wg normy PN-EN 13300 zakłada badanie odporności wg normy ISO 11998

Wyszczególnionych jest 5 klas. Jednak tylko I i II pozwalają na nazwanie farby produktem o wysokiej odporności na szorowanie na mokro oraz wysokiej odporności mechanicznej.

Ubytek grubości powłoki, po określonej ilości cykli szorowania, adekwatny do danej klasy:

• Klasa I <5 µm po 200 cyklach szorowania

• Klasa II ?5 µm i <20 µm po 200 cyklach szorowania

• Klasa III ?20 µm i <70 µm po 200 cyklach szorowania

• Klasa IV <70 µm po 40 cyklach szorowania

• Klasa V ?70 µm po 40 cyklach szorowania

Często stosowana jest norma PN 92/C-81517, która określa ilość cykli szorowania na mokro jaką trzeba wykonać aby zetrzeć farbę w całości. W wyniku czego otrzymujemy informację: min. 2000, 3000, 4000, 5000 cykli szorowania w zależności od rodzaju farby.

Innym parametrem jest stopień połysku.

Im większy stopień połysku, tym farba jest mocniejsza.

Wydajność i siła krycia

Farby lateksowe cechuje bardzo duża wydajność. 10 do 15 metrów kwadratowych z 1 litra (jedna warstwa) Farbami tymi najczęściej pokrywa się ściany dwukrotnie.