Centralne ogrzewanie olejowe

Ogrzewanie olejowe zapewnia komfort cieplny zbliżony do ogrzewania gazowego. Zwykle ową metodę grzewczą wybiera się opcjonalnie, w zależności od dostępu do przyłączy. Koszty eksploatacyjne są wysokie, stąd nie ma wielu zwolenników tej technologii.

Wymogi jakościowe i budowlane, odnoszące się do ogrzewania olejowego, są bardzo surowe. Pomieszczenie w którym stanie kocioł musi mieć więcej niż 8 m3 i wysokość w świetle min. 2,2 m. Do kosztów instalacyjnych dochodzi wykonanie instalacji paliwowej do zbiornika do kotła i wanny wychwytującej – w przypadku zbiorników jednopłaszczowych, w których przechowywany będzie olej. Paliwo olejowe dostarczane jest do kotła automatycznie. W trakcie spalania oleju opałowego, oprócz CO2, produktami ubocznymi są: siarka, azot i tlenki, dlatego przewód do odprowadzania spalin powinien być kwasoodporny. Nowoczesne modele powstają w myśl trendów ekologicznych, w przeciwieństwie do tradycyjnej metody wydobywczej i pozyskiwania opału olejowego.

Olej opałowy wydobywa się i rafinuje bardzo podobnie do oleju napędowego, a jego cena uzależniona jest od ceny ropy. Kotły olejowe wymagają częstego czyszczenia, regulowania palników, a paliwo należy magazynować.

Fachowcy radzą by przy wyborze kotła kierować się sprawnością. Kocioł olejowy kondensacyjny jest sprawniejszy o 10% od modelu tradycyjnego, co przekłada się na dostrzegalne oszczędności. Efektywność urządzenia ma przełożenie także na cenę. Modele o wyjątkowo wysokiej efektywności kosztują nawet 25 000 zł.

Tańszą alternatywą, dostępną w powszechnej ofercie pieców olejowych jest piec na olej przepracowany, czyli zużyty. Koszt paliwa i eksploatacji jest mniejszy. Olej przepracowany można kupić od 3 do 8 razy taniej od oleju opałowego (0,29 zł/1 litr). Przykładem mogą być stacjonarne urządzenia grzewcze na zużyty olej z odprowadzaniem spalin AT/ATA, holenderskiej firmy Thermobile. Piece AT/ATA mają bardzo dużą wydajność. Doskonale nadają się do ogrzewania pomieszczeń wielkopowierzchniowych, takich jak: warsztaty, hale i pomieszczenia magazynowe.

Wśród efektywnych i ekonomicznych kotłów, warto wspomnieć także o piecach i grzejnikach (grzejniki olejowe) na zużyty olej Inciner8. Według producenta, każdy litr oleju opałowego zawiera 30 000 Kcal energii, którą, po spaleniu można przekonwertować na bezpłatne paliwo do ogrzewania pomieszczeń lub wody. Dzięki innowacyjnej technologii rozpylania i spalania Inciner8, można znacznie zmniejszyć koszt zużycia oleju opałowego, propanu lub gazu ziemnego.