Oczyszczalnie ścieków

Jednym z podstawowych problemów, z jakim trzeba się zmierzyć budując dom, jest sposób usuwania ścieków z posesji. Szczęście mają ci, których działki znajdują się na terenach skanalizowanych – wystarczy podłączyć się do kanalizacji zbiorczej i... problem z głowy. Jednak z uwagi na bardzo wysokie koszty prowadzenia sieci kanalizacyjnej oraz budowy oczyszczalni ścieków większość terenów w Polsce jest nieskanalizowana. Zatem pytanie, co zrobić ze ściekami jest podstawowym problemem inwestorów.

Najprostszym i najtańszym inwestycyjnie rozwiązaniem jest budowa szamba. Jest to jednak metoda bardzo droga w eksploatacji, bo każdy z nas produkuje średnio 150 l ścieków w ciągu doby. Co po przeliczeniu dla typowej 4-osobowej rodziny zamieszkującej dom jednorodzinny, daje w efekcie pojemność 8 m3 w ciągu ok. 14 dni. Ta ilość ścieków odpowiada jednemu przyjazdowi wozu asenizacyjnego (jednorazowy przyjazd to wydatek rzędu 90-100 zł). Pozwala to na oszacowanie rocznych kosztów związanych z wywozem ścieków na poziomie 2500 zł, co jest sumą niebagatelną dla przeciętnego właściciela posesji.

Alternatywa dla szamba - przydomowa oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnie ścieków - Brygada102

Warto zainwestować w przydomową oczyszczalnię ścieków. Ścieki zostaną w niej oczyszczone i będzie je można odprowadzić do ziemi lub wody powierzchniowej (rzeki, jeziora). Wykonujemy kompleksową usługę od projektu, poprzez załatwienie formalności, po wykonanie i odbiór.

Rodzaje przydomowych oczyszczalni ścieków

Rodzaje oczyszczalni ścieków związane są z rozwiązaniami technicznymi zastosowanymi w procesie oczyszczania. W oczyszczalniach przydomowych wykorzystywana jest oczyszczanie ścieków metodą beztlenowo-tlenową.

Pierwszy etap – beztlenowy – odbywa się w osadniku gnilnym, a drugi etap – tlenowy – dobiera się indywidualnie. Dobór metody uzależniony jest od wielkości działki, poziomu wód gruntowych, przepuszczalności gleby, dostępności otwartych cieków wodnych np. rzeka, jezioro.

Do metod wykorzystujących powierzchnię działki zaliczamy:

  • drenaż rozsączający,
  • filtr piaskowy,
  • oczyszczalnie hydrobotaniczną.

Alternatywą są oczyszczalnie ścieków z osadem czynnym lub ze złożem biologicznym. Ich zaletą jest mała powierzchnia działki, którą należy przeznaczyć na oczyszczalnię. A proces oczyszczania ścieków odbywa się nie w ziemi, ale w odpowiednio skonstruowanych zbiornikach. Wadą są wyższe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne związane z zużywaniem energii elektrycznej przez oczyszczalnię.

Odprowadzenie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni

Odbiornikiem oczyszczonych ścieków może być rzeka, strumień, rów melioracyjny, jezioro i staw rozsączający. Oczyszczone ścieki możemy odprowadzać także do gruntu poprzez drenaż rozsączający lub studnię chłonną.

Wybór metody zależy od wielu czynników, do których należą m.in. wielkość działki, gdzie możemy odprowadzić oczyszczone ścieki, jak bardzo trzeba je oczyścić, a także ile pieniędzy możemy przeznaczyć na budowę oczyszczalni.