Systemy odwodnień

Drenaż jest systemem stosowanym przy odwodnieniu powierzchni działki (tzw. drenaż melioracyjny), jak też do obniżenia poziomu wód gruntowych przy fundamentach domu.

Drenaż melioracyjny układamy głównie w gruntach, na których długo utrzymuje się wysokie nawodnienie, ale może też służyć do rozsączania wody pochodzącej np. z rynien. Na działkach budowlanych wykonywany jest drenaż opaskowy, którego zadaniem jest obniżenie poziomu wód gruntowych, a także wody zawieszonej z otoczenia podziemnej części domu. Jego ułożenie jest uzasadnione wyłącznie w przypadku domów podpiwniczonych, zwiększając skuteczność izolacji przeciwwodnych.

Układanie drenażu opaskowego
Prawidłowo wykonany drenaż powinien być układany poniżej izolacji poziomej ław fundamentowych, wokół całego budynku. Typowa dla tego zastosowania średnica rur drenarskich wynosi 100 mm i z powodzeniem, w większości przypadków, można stosować rury bez dodatkowych otulin. Rury powinny być układane ze spadkiem w kierunku odpływu, wynoszącym 0,2 - 0,3 %. Wokół drenów należy ułożyć warstwę filtracyjną z drobnego żwiru o granulacji 2 - 6 mm, przy czym przed jego ułożeniem, na dnie wykopu, rozkładamy geowłókninę chroniącą przed wnikaniem drobnych cząstek gruntu. Pas geowłókniny powinien mieć szerokość 2 m, co pozwoli na otulenie warstwy filtracyjnej o grubości ok. 20 cm ułożonej wokół rury drenarskiej.

Drenaż opaskowy powinien też odprowadzać wodę spływającą po ścianie fundamentowej - izolacyjną folię tłoczoną (kubełkową) odginamy na warstwę filtracyjna drenażu. W narożach domu umieszczamy studzienki rewizyjne (karbowane rury o średnicy 300 mm), do których dochodzą ułożone wzdłuż fundamentów dreny. Pełnią one jednocześnie rolę osadników piasku, a jedna z nich również funkcję studzienki zbiorczej. Odprowadzenie wody wykonuje się przy użyciu rur kanalizacyjnych lub karbowanych, bez otworów, bezpośrednio do studni chłonnej, rowu, kanalizacji lub za pośrednictwem pompy, gdy poziom drenaży znajduje się poniżej miejsca odprowadzenia.