Kotły i automatyka

O kosztach i komforcie eksploatacji instalacji grzewczej w dużym stopniu decyduje automatyka, która odpowiada za sterowanie jej pracą. Urządzenia sterujące instalacją centralnego ogrzewania powinno się dobierać z uwzględnieniem takich czynników jak rodzaj kotła, bezwładność cieplna instalacji, wielkość i izolacyjność cieplna budynku, a także tryb życia mieszkańców.

Sterowanie instalacją c.o. w małym domu

Gdy instalacja grzewcza działa w niedużym domu, wystarczy zastosować sterownik pokojowy. Mierzy on temperaturę w budynku i jeśli spada ona poniżej ustawionej wartości, uruchamia kocioł, a gdy przekroczy ustawioną wartość - wyłącza go.

W tej grupie sterowników szczególnie wyróżnia się sterownik pokojowy calorMATIC 392, który oprócz opisanej wyżej regulacji dodatkowo steruje temperaturą zasilającą instalację centralnego ogrzewania. Nie zawsze bowiem potrzeba, by grzejniki nagrzewały się aż do 70 czy 80°C. Sterownik calorMATIC 392 na podstawie pomiaru rzeczywistej temperatury pokojowej i porównywania jej z ustawioną wartością ocenia ilość energii, jaka powinna zostać dostarczona do pomieszczeń. Następnie dobiera temperaturę zasilania instalacji grzewczej. Dzięki temu kocioł pracuje z wyższą sprawnością (przez co zużywa mniej gazu), niż gdyby współpracował ze standardowym sterownikiem pokojowym.

Kolejnymi atutami tego urządzenia są przejrzyste menu i prosta obsługa – jedynie za pomocą dwóch pokręteł. Co ważne, użytkownik korzystający z programu czasowego może ustawić w ciągu doby cztery różne temperatury.

Sterownik pokojowy umieszcza się w pomieszczeniu reprezentatywnym (czyli takim, w którym panuje temperatura będąca obrazem średniej temperatury w domu), na wysokości, która zapewni jego wygodną obsługę – najczęściej 1,5 m nad podłogą. Należy zwrócić uwagę na to, aby sterownik nie był narażony na oddziaływanie promieniowania słonecznego lub przeciągu. Poza tym nie powinien być ani umieszczony zbyt blisko grzejnika czy innego źródła ciepła, ani zasłonięty. Najbardziej polecanym miejscem montażu jest przeciwległa ściana w stosunku do okien i grzejników.

Ważne jest również, by grzejniki w tym pokoju nie były wyposażone w głowice termostatyczne, a jeśli już są zamontowane, należy je ustawić na maksymalną temperaturę.

Automatyka grzewcza w dużym domu

Do sterowania instalacją w dużych budynkach warto zastosować automatykę pogodową. Mierzy ona temperaturę zewnętrzną i odpowiednio do jej zmian dostosowuje ilość ciepła dostarczaną do pomieszczeń. Przykładem urządzenia z taką automatyką jest calorMATIC 430. Model ten wyróżnia się tym, iż po umieszczeniu go w jednym z pomieszczeń spełnia również funkcję sterownika pokojowego. Dzięki temu dostosowuje temperaturę pracy instalacji do warunków zewnętrznych, a do datkowo może też wyłączyć kocioł, gdy temperatura wewnątrz dom wzrośnie, na przykład z powodu obecności gości. Co ważne, calorMATIC 430 może sterowaćdwoma obiegami grzewczymi, na przykład ogrzewaniem podłogowym i grzejnikami.

Czujnik temperatury zewnętrznej powinien być zamontowany na północnej ścianie domu, co najmniej 2-3 m nad ziemią. Nie powinien być niczym osłonięty ani owiewany przez ciepłe powietrze z wnętrza domu (np. wypływające przez uchylone okno).

Sterownik pogodowy może być umieszczony na kotle lub w jednym z pomieszczeń (zasada jego montażu jest podobna jak sterownika pokojowego).

Więcej niż jedno źródło ciepła

Aby obniżyć koszty ogrzewania, w wielu domach łączy się obecnie różne źródła ciepła: na przykład pracę kotła gazowego wspomaga kominek z płaszczem wodnym, a przygotowanie ciepłej wodymoże być uzupełnione o kolektory słoneczne. Obsługa tych wszystkich urządzeń za pomocą oddzielnych sterowników byłaby dość uciążliwa. Polecanym rozwiązaniem jest więc montaż automatyki auroMATIC 620, która oprócz sterowania kilkoma źródłami ciepła (w tym aż 14 obiegami grzewczymi) reguluje także temperaturę wody na cele użytkowe oraz w basenie.