Odnawialne źródła energii

Źródła energii odnawialnej są coraz częściej wykorzystywane do celów produkcji energii na potrzeby budynków mieszkalnych i użytkowych. Możemy je podzielić na:

energię z biomasy

energię słoneczną

energię wiatru

energię wody

energię geotermalną

Zakładając, że budynek biurowy posiada własny system zaopatrzenia w energię cieplną - kotłownię, możemy wykorzystac każde z powyższych źródeł energii.