Systemy Antygraffiti

antygraffiti

Systemy Antygraffiti zostały zastosowane do przeciwdziałania graffiti na obiektach sakralnych jak np. Kościół Notre Dame de la croix w Paryżu, czy kulturalnych jak Muzeum British Heritage, czy też użyteczności publicznej, jak najdłuższy w Europie most pomiędzy Szwecją a Danią. System AGS® w sposób efektywny przeciwdziała zjawisku graffiti, będąc wykorzystywany w blisko 30 krajach świata od ponad 25 lat.

Ogólnie systemy antygraffiti możemy podzielić na dwa rodzaje:

- systemy trwałe

- systemy zmywalne

Do systemów trwałych zaliczamy impregnaty i powłoki trwałe. Usunięcie graffiti wymaga wówczas odpowiednich zmywaczy chemicznych; ich użycie nie powoduje uszkodzenia powłoki, która po zabiegu może pełnić dalej funkcję ochronną.

Impregnacja antygraffiti polega na nasączeniu przypowierzchniowych warstw środkiem, który odkładając się w porach materiału, chroni podłoże przed migracją graffiti w głąb; impregnaty nie tworzą powłoki, a większość zachowuje przy tym właściwości dyfuzyjne budulca. Są więc odpowiednim zabezpieczeniem dla niezbyt chłonnych podłoży mineralnych (cegła klinkierowa, granit), lecz mało przydatne do ochrony podłoży bardzo chłonnych (np. piaskowiec). Całkiem pozbawione sensu byłoby stosowanie impregnatów na materiałach zwartych, takich jak podłoża malarskie, okładziny z blach lakierowanych lub PVC.

Trwałe powłoki antygraffiti z kolei nie wnikają w głąb, lecz tworzą odporną na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne powierzchniową warstwę ochronną, nie pozwalając na kontakt graffiti z podłożem. Stosuje się je więc na podłożach malarskich lub na tworzywach sztucznych wymagających zabezpieczenia.

Powłoki trwałe to zazwyczaj 2-komponentowe preparaty błonotwórcze bazujące na żywicach epoksydowych lub poliuretanowych, dostępne w wersjach "połysk" lub "mat", przezroczyste lub barwione we wszystkich kolorach RAL/NCS (w miejscach przeznaczonych pod ich założenie pozwala to na rezygnację z farb elewacyjnych).

Najprostszą, najtańszą, aczkolwiek równie skuteczną ochronę stanowią powłoki zmywalne.

Zabezpieczenie powierzchni polega na pokryciu fragmentu np. elewacji (na całej szerokości do wysokości około 3 - 4m) preparatem, który nakłada się w kilku warstwach (ilość warstw uzależniona od typu powierzchni) najlepiej metodą natryskową, dzięki czemu uzyskuje się trwałą i prawie niewidoczną, zmywalną powłokę ochronną, która izoluje powierzchnię elewacji od wszelkich zabrudzeń.

antygraffiti

Dzięki tej powłoce zabrudzenie wykonane lakierem w aerozolu - graffiti nie wiąże się w sposób trwały ze strukturą materiału elewacyjnego, lecz utrzymuje się na wierzchniej warstwie powłoki ochronnej i usuwane jest w 100%, przy zastosowaniu płukania gorącą wodą (około 90°C) pod ciśnieniem. Po usunięciu graffiti należy ponownie nałożyć (odnowić) warstwę zabezpieczenia (w miejscu przeprowadzonego czyszczenia).

W określonych sytuacjach wskazane jest stosowanie systemu mieszanego czyli kombinacji trwałej warstwy podkładowej oraz zmywalnej warstwy wierzchniej. System jest drogi, ale zalecany do stosowania na obiektach wyjątkowo cennych, w miejscach szczególnie narażonych na wandalizm.

Przedstawiony przegląd systemów antygraffiti obrazuje ich różnorodność. Teoretycznie prawie dla każdego podłoża po uwzględnieniu warunków eksploatacji obiektu i ryzyka wandalizmu można wskazać odpowiedni system, lecz jednak całkowitej i gwarantowanej ochrony przed graffiti nigdy nie będzie.

Temat jest złożony, gdyż są podłoża, które nie sprawiają niespodzianek i graffiti może być z nich usuwane nawet codziennie, wobec innych zawsze pozostanie pewien czynnik ryzyka nawet w przypadku wykonania powłok ochronnych, innych jeszcze z definicji nie da się zabezpieczyć.

W przypadku stosowania powłok malarskich zalecane jest projektowanie tynków gładkich lub przynajmniej o płytkiej strukturze (np. tynk mineralny nakrapiany 1-2mm),gdyż dokładne założenie powłoki ochronnej na tynkach fakturowych (np. "kornik") jest trudne do wykonania, a późniejsze usuwanie graffiti bardzo żmudne. Po trzecim lub czwartym cyklu mycia hydrodynamicznego, choćby najmniej inwazyjnym ciśnieniem, tynk taki z pewnością będzie wymagał remontu, następnie malowania i odnowienia powłoki antygraffiti (!).

Ponieważ problematyka antygraffiti - jak przedstawiono wyżej - wymaga pewnej wiedzy, zawsze w fazie projektowania lub realizacji, w przypadku pojawiających się wątpliwości można zasięgnąć porady u źródeł, a więc w firmach remontowych oferujących takie systemy na polskim rynku.