Dom Karagol

Wyceny mają charakter orientacyjny i dotyczą budowy domu do stanu surowego otwartego (SSO) w standardzie Brygady102

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Powierzchnia użytkowa: 139,1 m2 (bez garażu i pom.gosp.), 177,5m2 (z grażem)

Pow. zabudowy: 134,7 m2

Kubatura: 645 m3

Wys. w kalenicy: 7,97 m

Kąt nach. dachu: 39 °

Pow. dachu: 235 m2

Lp. Element robót Obmiar Koszt elementu
R+M+S
1 Roboty ziemne, podkłady i fundamenty:
- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi (humus),
- Wykop pod ławy fundamentowe,
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie ław fundamentowych,
- Wymurowanie ścian fundamentowych,
- Wykonanie instalacji podposadzkowych,
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym i piachem z
zagęszczeniem,
- Zalanie chudym betonem
wg przedmiaru
44 296 zł
2 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg
projektu.

wg przedmiaru

20 612 zł
3 Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne:
- Wymurowanie ścian parteru, pietra
-Wykonanie nadproży.


wg przedmiaru


21 419 zł
4 Strop nad parterem i schody:
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie wszelkich konstrukcji
żelbetowych parteru,
- Wykonanie schodów żelbetowych.


wg przedmiaru


27 207 zł
5 Elementy konstrukcyjne żelbetowe:
- Wykonanie wszelkich elementów konstrukcyjnych
parteru i piętra(słupy, wieńce)


wg przedmiaru


20 098 zł
6 Ściany działowe i kominy:
- Wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych
zgodnie z projektem,
- Wykonanie ścianek działowych parteru i piętra.

wg przedmiaru

37 496 zł
7 Konstrukcja dachu wraz z pokryciem:
- Wykonanie więźby dachowej oraz kompletnego
pokrycia dachówką ceramiczną wraz z obróbkami
blacharskimi i orynnowaniem


wg przedmiaru


57 742 zł
8 Ściany działowe:
- Wykonanie ścian działowych parteru i pietra.

wg przedmiaru

13 963 zł
9 Stolarka okienna:
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
wg przedmiaru 27 675 zł
RAZEM (bez VAT) 265 966 zł