Dom Poziomka

Wyceny mają charakter orientacyjny i dotyczą budowy domu do stanu surowego otwartego (SSO) w standardzie Brygady102

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Powierzchnia użytkowa: 192,22m2 (bez garażu) 109m2 (z garażem)

Pow. zabudowy: 98,65 m2

Kubatura: 543,59 m3

Wys. w kalenicy: 8,19 m

Kąt nach. dachu: 42° i 22°

Lp. Element robót Obmiar Koszt elementu
R+M+S
1 Roboty ziemne, podkłady i fundamenty:
- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi (humus),
- Wykop pod ławy fundamentowe,
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie ław fundamentowych,
- Wymurowanie ścian fundamentowych,
- Wykonanie instalacji podposadzkowych,
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym i piachem z
zagęszczeniem,
- Zalanie chudym betonem
wg przedmiaru
31 739 zł
2 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg
projektu.

wg przedmiaru

8 642 zł
3 Ściany :
- Wymurowanie ścian parteru, pietra
-Wykonanie nadproży.


wg przedmiaru


26 445 zł
4 Strop i schody:
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie wszelkich konstrukcji
żelbetowych parteru,
- Wykonanie schodów żelbetowych.


wg przedmiaru


17 850 zł
5 Kominy:
- Wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z projektem


wg przedmiaru


6 944 zł
6 Ściany działowe:
- Wykonanie ścian działowych parteru i piętra

wg przedmiaru

3 666 zł
7 Konstrukcja dachu i pokrycie dachu- Wykonanie więźby dachowej
- Kompletne pokrycie dachu dachówką ceramiczną wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem.

wg przedmiaru

51 045 zł
RAZEM (bez VAT) 146 381 zł