Dom Topaz

Wyceny mają charakter orientacyjny i dotyczą budowy domu do stanu surowego otwartego (SSO) w standardzie Brygady102

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Powierzchnia użytkowa: 229,38 m2 + 42 m2 + garaż

Powierzchnia całkowita: 344 m2

Pow. zabudowy: 186,4 m2

Kubatura: 186,4 m3

Wys. w kalenicy: 9,5 m

Kąt nach. dachu: 25°

Pow. dachu: 278 m2

Lp. Element robót Obmiar Koszt elementu
R+M+S
1 Roboty ziemne, podkłady i fundamenty:
- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi (humus),
- Wykop pod ławy fundamentowe,
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie ław fundamentowych,
- Wymurowanie ścian fundamentowych,
- Wykonanie instalacji podposadzkowych,
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym i piachem z
zagęszczeniem,
- Zalanie chudym betonem
wg przedmiaru
31 676 zł
2 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg
projektu.

wg przedmiaru

5 082 zł
3 Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne:
- Wymurowanie ścian parteru, pietra
-Wykonanie nadproży.


wg przedmiaru


18 400 zł
4 Strop nad parterem i schody:
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie wszelkich konstrukcji
żelbetowych parteru,
- Wykonanie schodów żelbetowych.


wg przedmiaru


93 750 zł
5 Elementy konstrukcyjne żelbetowe:
- Wykonanie wszelkich elementów konstrukcyjnych
parteru i piętra(słupy, wieńce)


wg przedmiaru


71 650 zł
6 Schody zewnętrzne i tarasy
- Wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych
zgodnie z projektem,
- Wykonanie ścianek działowych parteru i piętra.

wg przedmiaru

37 496 zł
7 Konstrukcja dachu wraz z pokryciem:
- Schody wejściowe i taras

wg przedmiaru

8100 zł
8 Płyta betonowa na gruncie:
- Wykonanie podsypki pisakowej gr. 20 cm
- Wykonanie płyty betonowej grub. 15 cm

wg przedmiaru

16 300 zł
9 Instalacja sanitarna podposadzkowa
wg przedmiaru 2 970 zł
RAZEM (bez VAT) 268 928 zł