Domy pasywne

Coraz częściej, wybierając projekt domu, zwracamy uwagę na to, aby był nie tylko ładny i wygodny, ale także energooszczędny. Ostatnio osoby zainteresowane takim budowaniem elektryzuje nowa idea, która przyszła do nas z Zachodu: dom pasywny.

remonty warszawa - budowa domów, budownictwo

Budownictwo pasywne rozwija się przede wszystkim w Niemczech, Austrii, Szwajcarii oraz w Skandynawii. Jest wspierane przez rządy tych krajów, które w swoich programach ochrony środowiska dążą do ograniczenia zużycia energii ze źródeł nieodnawialnych. Tam powstały organizacje zajmujące się tą problematyką, poczynając od badań teoretycznych, poprzez projektowanie, certyfikowanie projektów, materiałów budowlanych i firm wykonawczych do realizacji i upowszechniania wiedzy na ten temat.

Wszystkie te działania są wspieranie poprzez tworzenie systemu korzystnych kredytów i ulg dla budujących. Pojęcie domu pasywnego zdefiniowano i ustalono jego standardy pod koniec lat 80-tych. Ogólnie rzecz biorąc, dom pasywny to taki, w którym przy zachowaniu komfortowego klimatu wnętrza bez aktywnego systemu ogrzewania i klimatyzacji, dom ogrzewa się i wychładza sam – czyli w sposób bierny. Zapotrzebowanie na energię potrzebną do ogrzania takiego domu nie powinno przekraczać poziomu 15 kWh/(m2/rok). Łączne zapotrzebowanie energii pierwotnej (słown.) na ogrzewanie pomieszczeń, przygotowanie ciepłej wody oraz działanie urządzeń domowego użytku nie może przekraczać 120 kWh/(m2/rok). W założeniu pozostałą potrzebną część energii powinno się wyrównać z odnawialnych źródeł (słown).

W domach pasywnych łączne końcowe zapotrzebowanie energii jest czterokrotnie mniejsze niż w obecnie realizowanych budynkach niskoenergooszczędnych, a aż 8-10-krotnie niż w domach tradycyjnych, ale budowanych zgodnie z normami.

Oferujemy kompleksową usługę polegającą na zaprojektowaniu i realizacji pod klucz budynków w standardzie pasywnym.

Misją naszej firmy jest realizowanie idei Budownictwa Pasywnego. Główną cechą wyróżniającą budynki pasywne od obecnie realizowanych w Polsce jest zmniejszenie o około 90% kosztów związanych z ogrzewaniem. Budynki te oferują swoim mieszkańcom optymalny komfort i jakość użytkowania przy minimalnych kosztach eksploatacji.

Dzisiejszy poziom i osiągnięcia wiedzy inżynierskiej pozwalają na uzyskanie tak korzystnych parametrów, bez znacznego zwiększenia kosztów budowy.

Jeśli zgadzacie się Państwo z nami, że wszyscy powinniśmy dążyć do maksymalnej efektywności w wykorzystaniu ograniczonych zasobów jakimi dysponujemy, budowa własnego domu w standardzie innym niż Pasywny, nie ma racjonalnego uzasadnienia.

KOSZYŚCI PRZEMAWIAJĄCE ZA BUDOWANIEM W STANDARDZIE PASYWNYM