Docieplenia elewacji

Wykonujemy kompleksowe remonty oraz różne prace remontowe w zakresie docieplania budynków (elewacji, podbitki, tynki). Nasza ekipa to wykwalifikowani pracownicy z długo letnim stażem, dzięki czemu zapewniamy Państwu gwarantowaną jakość profesjonalnie wykonanych prac remontowo budowlanych zgodnie z normami technologicznymi i możemy zapewnić że Brygada102 jest ekspertem w termomodernizacji.

Prace wykonywane są metodą lekką mokrą z zastosowaniem styropianu lub wełny mineralnej. Budynki ocieplone metodą lekką mokrą ma atrakcyjny, nowoczesny wygląd. Warto tu również wspomnieć o energooszczędności, która uzyskuje się po wykonanych pracach remontowych.

docieplenie elewacji - kraków remonty

Prawie 40% strat cieplnych w budownictwie mieszkaniowym stanowi ciepło tracone przez ściany zewnętrzne.

Ponadto od 1998 roku obowiązują zaostrzone wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej ścian zewnętrznych:

- dla ścian zewnętrznych jednorodnych, czyli wykonanych z jednego materiału o właściwościach konstrukcyjnych i jednocześnie izolacyjnych współczynnik przenikania ciepła k nie może być większy niż 0,5 W/m2K;

- dla ścian o budowie warstwowej, z izolacją cieplną z materiałów o współczynniku przewodzenia ciepła o wartości poniżej 0,05 W/mK obniżono maksymalną wartość współczynnika przenikania ciepła k do 0,30 W/m2K;

Wymogi te dotyczą zarówno budynków nowo wznoszonych jak i remontowanych lub przebudowywanych.

Warto więc zastanowić się nad ociepleniem ścian zarówno jeśli chodzi o budowanie nowego domu, jak i o modernizację starego. Nakłady poniesione na ten cel zwrócą się naprawdę szybko.

Niezależnie od metody, role izolacji pełni zwykle wełna mineralna albo styropian:

Ściany zewnętrzne możemy ocieplić i wykończyć stosując metodę lekką mokrą (ocieplenie + tynk) lub metodę lekką suchą (ocieplenie + sucha okładzina montowana na ruszcie).

Ocieplenie składa się tu z trzech warstw:

Właściwości:

Zastosowanie:

Nowe i stare budynki, niezależnie od technologii ich wykonania (nie licząc ścian drewnianych).

Sposób wykonania:

Po oczyszczeniu ściany szpary i nierówności wypełniamy zaprawą szpachlową. Jeżeli od ścian odpada tynk skuwamy go, a ściany pokrywamy zaprawą i wyrównujemy.

Należy pamiętać o zachowaniu szczeliny dylatacyjnej - kilku - lub kilkudziesięciocentymetrowej grubości przestrzeni pomiędzy gruntem a pierwszym rzędem izolacji. Krawędź takiej szczeliny wykonuje się z mocowanych kołkami rozporowymi do ściany profili cokołowych. Montuje się je do warstwy konstrukcyjnej przed montowaniem ocieplenia.

Do ściany przyklejamy i ewentualnie dodatkowo mocujemy kołkami warstwę styropianu lub wełny mineralnej. Poziome warstwy układamy mijankowo. Do styropianu używa się kołków rozprężnych o trzpieniu z tworzywa sztucznego. Wełnę mocuje się kołkami z trzpieniem metalowym.

Czekamy 2 ÷ 4 dni aż izolacja wyschnie. Następnie nanosimy na nią ok. 2 mm warstwę masy klejącej. Na świeżo położony klej wciskamy od góry do dołu paski siatki zbrojeniowej, z 10 cm zakładem. Ważne, aby na siatce nie utworzyły się żadne zagniecenia, i aby była ona zatopiona w masie klejącej na całej swej grubości. Siatka zbrojąca przyklejona na jednej ścianie nie może być ucięta na krawędzi narożnika - należy ją wywinąć na ścianę sąsiednią pasem o szerokości około 15 cm, w taki sam sposób należy wywinąć siatkę na ościeża okienne i drzwiowe. W narożach i innych miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne mocujemy profile z fabrycznie wtopionym pasem siatki, lub dodatkowe pasy siatki zbrojącej ułożone ukośnie w stosunku do głównej warstwy.

Czekamy min. 48 h i nanosimy warstwę gruntującą o kolorze zgodnym z kolorem przyszłego tynku. Po kolejnych 24 h możemy nakładać tynk. Nie należy z tym zwlekać, gdyż tynk chroni termoizolację przed negatywnymi wpływami atmosferycznymi.

Wykonanie elewacji tą metodą na średniej wielkości domu jednorodzinnym zajmuje 15 ÷ 20 dni wykwalifikowanej ekipie remontowej.