Wypis i wyrys

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Przed zakupem nieruchomości należy sprawdzić Miejscowy Plan Zagospodarowanie Przestrzennego (MZPZ) dostepny jest on w urzędzie gminy, czasami można go również zanleźć na stronie internetowej urzędu. Dowiemy się z niego m.in. jaka jest możliwa powierzchnia i linia zabudowy, kształt bryły budynku i dachu i wiele innych wymagań ustalonych przez miejscowy samorząd.

Jeśli teren na którym jest działka nie ma MPZP należy uzyskać od gminy warunki zabudowy. Warto to zrobić przed zakupem działki, bo może okazać się, że nic na niej nie można postawić. Z wnioskiem o wydanie warunków może wystąpić każda zainteresowana osoba, określając co chciałaby na danym terenie wybudować. Dobrze jest w przypadku gdy sprzedający wystąpił o takie warunki – pozwoli nam to uniknąć długiego czekania na decyzję, która może potrwać nawet do dwóch miesięcy. Po tym czasie nie jest wykluczone, że warunki zabudowy określone przez Urząd w pewnym stopniu nam nie odpowiadają i będziemy zmuszeni zrezygnowac z działki.

Uwaga! Decyzje w sprawie warunków zabudowy tracą moc z chwilą przyjęcia MPZP lub po upływie terminu określonego w tym dokumencie.