Rozpoczęcie budowy

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie budowa domow, budownictwo

Trzeba pamiętać aby minimum na siedem dni przed startem budowy poinformować starostwo o terminie rozpoczęcia prac. Dołączyć należy do takiego zawiadomienia oświadczenie kierownika budowy o podjęcie obowiązku kierowania pracami budowy oraz inspektora nadzoru jeśli takowy został ustalony.

Ważną sprawą przez cały okres trwania budowy jest posiadanie i wystawienie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej. Na niej powinny widnieć dane inwestora, wykonawcy i kierownika. Za brak takiej tablicy możemy zostać ukarani mandatem.

Kolejną ważną rzeczą jest posiadanie dziennika budowy, gdzie rejestruje się przebieg robót. Dziennik taki można dostać w urzędzie gminy w wydziale architektury bądź w urzędzie powiatowym. Można tez go kupić w specjalistycznych księgarniach budowlanych, z tym że taki egzemplarz należy ostemplować w urzędzie.