Adaptacja projektu

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Adaptacja projektu to sprawdzenie w jakim stopniu gotowy projekt może być wykorzystany na konkretnej działce i dostosowany do lokalnych warunków – położenia względem stron świata, ukształtowania terenu, nośności gruntu, strefy klimatycznej i głębokości przemarzania.

Obowiązkowa adaptacja może się ograniczać do dostosowania fundamentów do miejscowych warunków gruntowych. Jednak często z warunków położenia i charakteru działki wynikają zmiany w projekcie – np. inne rozmieszczenie okien czy usytuowanie tarasu, dobudowa garażu, zmiana kąta nachylenia połaci dachu.

Adaptacji dokonuje projektant z odpowienimi kwalifikacjami wybierany przez inwestora. Zgodnie z przepisami powinien to być członek Izby Architektów. Nawet jeśli nie wprowadza zmian do projektu gotowego, podpisując dokumentację, staje się autorem projektu budowlanego i bierze odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność dokumentacji.