Dom Kaleta

Wyceny mają charakter orientacyjny i dotyczą budowy domu do stanu surowego otwartego (SSO) w standardzie Brygady102

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Powierzchnia użytkowa: 188,29m2 (bez garażu i strychu) 229m2 (z garażem i strychem)

Pow. zabudowy: 178,86 m2

Kubatura: 1080,09 m3

Wys. w kalenicy: 8,26 m

Kąt nach. dachu: 38°

Lp. Element robót Obmiar Koszt elementu
R+M+S
1 Roboty ziemne, podkłady i fundamenty:
- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi (humus),
- Wykop pod ławy fundamentowe,
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie ław fundamentowych,
- Wymurowanie ścian fundamentowych,
- Wykonanie instalacji podposadzkowych,
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym i piachem z
zagęszczeniem,
- Zalanie chudym betonem
wg przedmiaru
42 296 zł
2 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg
projektu.

wg przedmiaru

9 398 zł
3 Ściany :
- Wymurowanie ścian parteru, pietra
-Wykonanie nadproży.


wg przedmiaru


33 219 zł
4 Strop i schody:
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie wszelkich konstrukcji
żelbetowych parteru,
- Wykonanie schodów żelbetowych.


wg przedmiaru


53 968 zł
5 Kominy:
- Wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z projektem


wg przedmiaru


6 909 zł
6 Ściany kolankowe:
- Wykonanie ścian kolankowych wraz z wieńcem i kotwami do murłaty.

wg przedmiaru

15 000 zł
7 Ściany działowe:
- Wykonanie ścian działowych parteru i piętra

wg przedmiaru

20 186 zł
8 Konstrukcja dachu i pokrycie dachu- Wykonanie więźby dachowej
- Kompletne pokrycie dachu dachówką ceramiczną wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem.

wg przedmiaru

74 898 zł
9 Stolarka okienna i drzwiowa:
- Montaż okien i bramy garażowej (bez drzwi wejściowych)
wg przedmiaru 36 995 zł
RAZEM (bez VAT) 277 869 zł