Umowy z gazownią, energetyką, MPWik

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie budowa domow, budownictwo budowa domow, budownictwo

Aby móc przyłączyć media do swojego domu należy wcześniej zwrócić się do zakładu gazowego (jeśli chcemy mieć gaz i są możliwości podłączenia), energetycznego i wodno kanalizacyjnego o wydanie warunków technicznych dostawy mediów. Należy również zgłosić się do zarządu dróg o wydanie oświadczenia o możliwości połączenia działki z drogą publiczną. Do podań dołączamy mapy od geodety oraz dokument potwierdzający prawo do terenu.

Przyłączenia do sieci elektro-energetycznej

Zasady podłączenia odbiorców do sieci elektrycznej reguluje m.in. ustawa Prawo energetyczne, w której określone zostały ogólne warunki. Na jej podstawie, poszczególne zakłady energetyczne opracowują szczegółowy regulamin wykonywania nowych podłączeń oraz pobieranych za to opłat.

Kontakt z zakładem energetycznym warto nawiązać wcześniej przed zakupem działki, gdyż możliwość podłączenia do sieci elektrycznej decyduje o uzyskaniu pozwolenia na budowę. Składa się więc wniosek o określenie możliwości przyłączenia, a uzyskany dokument będzie przydatny przy składaniu wniosku o pozwolenie na budowę.

Przyłącza wodno - kanalizacyjne

Lokalne sieci wodociągowe i kanalizacyjne są najczęściej własnością gmin, a zarządzają nimi miejscowe zakłady komunalne. Podłączenie do tych instalacji odbywa się na warunkach określonych przez dostawcę, przy czym często pobierana jest opłata przyłączeniowa, która nie obejmuje wykonania samego przyłącza, a jest formą udziału w kosztach budowy całej sieci.

Przyłącze gazowe

Reguły wykonywania przyłączy gazowych są analogiczne jak elektrycznych z tym, że nie ma obowiązku podłączenia się do istniejącej sieci. Zryczałtowana opłata za przyłączenie dotyczy krótkich odcinków (do 5 m) i powyżej tej odległości pobierane są dodatkowe opłaty za każdy metr długości wg stawek zależnych od warunków terenowych. Do właściciela domu należy zakup i ustawienie skrzynki pomiarowej oraz wykonanie instalacji doprowadzającej gaz do budynku oraz sieci wewnętrznej.