Badanie geotechniczne gruntu

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Usadowienie domu na nieznanym gruncie może w konsekwencji doprowadzić do nieodwracalnych poważnych uszkodzeń konstrukcji domu. Aby uniknąć pękania ścian czy zapadania się fundamentów, należy zlecić wykonanie badania geotechnicznego gruntu. Pozwoli ono ocenić, czy grunt nadaje się do bezpośredniego posadowienia na nim budynku.

W tym celu można wystąpić do urzędu miasta lub gminy z prośbą o udostępnienie map geologicznych lub hydrogeologicznych. Najlepszym jednak sposobem będzie zlecenie wykonania badania geotechnicznego, które określi warstwy gleby.

Polskie przepisy nie wymagają wykonywania badania geotechnicznego przed budową domu jednorodzinnego. Jednak dla bezpieczeństwa swojego i całej rodziny lepiej je wykonać. Jego koszt wynosi około 2 tys. zł, co w porównaniu z całkowitymi kosztami budowy domu jest niewielką kwotą. Każdy budując dom myśli o tym aby jego inwestycja była trwała stabilna i odporna.

Badania geotechniczne udzielą informacji:

- czy grunt nadaje się do bezpośredniego usytuowania na nim budynku,

- jaki jest poziom wód gruntowych na działce,

- jaka jest kategoria gruntu i jego właściwości fizykomechaniczne.

Wynik badania będzie pomocny przede wszystkim na etapie adaptacji, by architekt mógł dobrać odpowiedni rodzaj fundamentów i ilość zbrojenia, dzięki czemu budynek będzie poprawnie posadowiony, co zapewni jego stabilność i odporność na wszelkie zagrożenia naturalne związane ze strukturą gruntu.