Dom Fason

Wyceny mają charakter orientacyjny i dotyczą budowy domu do stanu surowego otwartego (SSO) w standardzie Brygady102

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Powierzchnia użytkowa: 168,7 m2 + 35,8 m2 garaż

Pow. zabudowy: 168,1 m2

Kubatura: 860 m3

Wys. w kalenicy: 8,57 m

Kąt nach. dachu: 22 °

Pow. dachu: 206 m2

Lp. Element robót Obmiar Koszt elementu
R+M+S
1 Roboty ziemne, podkłady i fundamenty:
- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi (humus),
- Wykop pod ławy fundamentowe,
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie ław fundamentowych,
- Wymurowanie ścian fundamentowych,
- Wykonanie instalacji podposadzkowych,
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym i piachem z
zagęszczeniem,
- Zalanie chudym betonem
wg przedmiaru
34 135 zł
2 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg
projektu.

wg przedmiaru

19 282 zł
3 Ściany zewnętrzne i konstrukcyjne:
- Wymurowanie ścian parteru, pietra
-Wykonanie nadproży.


wg przedmiaru


63 670 zł
4 Strop nad parterem i schody:
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie wszelkich konstrukcji
żelbetowych parteru,
- Wykonanie schodów żelbetowych.


wg przedmiaru


88 500 zł
5 Elementy konstrukcyjne żelbetowe:
- Wykonanie wszelkich elementów konstrukcyjnych
parteru i piętra(słupy, wieńce)


wg przedmiaru


20 098 zł
6 Ściany działowe i kominy:
- Wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych
zgodnie z projektem,
- Wykonanie ścianek działowych parteru i piętra.

wg przedmiaru

37 496 zł
7 Konstrukcja dachu wraz z pokryciem:
- Wykonanie więźby dachowej oraz kompletnego
pokrycia dachówką ceramiczną wraz z obróbkami
blacharskimi i orynnowaniem


wg przedmiaru


17 938 zł
8 Płyta betonowa na gruncie:
- Wykonanie podsypki pisakowej gr. 20 cm
- Wykonanie płyty betonowej grub. 15 cm

wg przedmiaru

9 587 zł
9 Instalacja sanitarna podposadzkowa
wg przedmiaru 1 970 zł
RAZEM (bez VAT) 229 000 zł