Dom Karmelita Mała

Wyceny mają charakter orientacyjny i dotyczą budowy domu do stanu surowego otwartego (SSO) w standardzie Brygady102

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Powierzchnia użytkowa: 135,77 m2 (bez grażu i strychu), 191,07m2 (z garażem i strychem)

Pow. zabudowy: 126,30 m2

Kubatura: 473 m?

Wys. w kalenicy: 8,41 m

Kąt nach. dachu: 40 °

Pow. dachu: 220,87 m?Lp. Element robót Obmiar Koszt elementu
R+M+S
1 Roboty ziemne, podkłady i fundamenty:
- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi (humus),
- Wykop pod ławy fundamentowe,
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie ław fundamentowych,
- Wymurowanie ścian fundamentowych,
- Wykonanie instalacji podposadzkowych,
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym i piachem z
zagęszczeniem,
- Zalanie chudym betonem
wg przedmiaru
40 908 zł
2 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg
projektu.

wg przedmiaru

5 779 zł
3 Ściany parteru:
- Wymurowanie ścian parteru,
- Wykonanie nadproży.
- Wykonanie wieńca


wg przedmiaru


25 063 zł
4 Strop nad parterem i schody:
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie wszelkich konstrukcji
żelbetowych parteru,
- Wykonanie schodów żelbetowych.


wg przedmiaru


25 559 zł
5 Ściany piętra:
- Wymurowanie ścian piętra,
- Wykonanie nadproży.
- Wykonanie rdzeni ścian kolankowych


wg przedmiaru


10 892 zł
6 Kominy:
- Wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych
zgodnie z projektem.

wg przedmiaru

5 923 zł
7 Konstrukcja dachu wraz z pokryciem:
- Wykonanie więźby dachowej oraz kompletnego
pokrycia dachówką ceramiczną wraz z obróbkami
blacharskimi i orynnowaniem


wg przedmiaru


65 756 zł
8 Ściany działowe:
- Wykonanie ścian działowych parteru i pietra.

wg przedmiaru

13 963 zł
9 Stolarka okienna:
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej.
wg przedmiaru 27 675 zł
RAZEM - Stan surowy 221 491 zł