Dom Wiola

Wyceny mają charakter orientacyjny i dotyczą budowy domu do stanu surowego otwartego (SSO) w standardzie Brygady102

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Powierzchnia użytkowa: 299,13 m2 (bez garażu), 333,3m2 (z garażem)

Pow. zabudowy: 225,36 m2

Kubatura: 1305 m3

Wys. w kalenicy: 9,91 m (10,21 m z podmurówką)

Kąt nach. dachu: 25° i 30°

Pow. dachu: 344,4 m2

Lp. Element robót Obmiar Koszt elementu
R+M+S
1 Roboty ziemne, podkłady i fundamenty:
- Zdjęcie wierzchniej warstwy ziemi (humus),
- Wykop pod ławy fundamentowe,
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie ław fundamentowych,
- Wymurowanie ścian fundamentowych,
- Wykonanie instalacji podposadzkowych,
- Zasypanie wykopu gruntem rodzimym i piachem z
zagęszczeniem,
- Zalanie chudym betonem
wg przedmiaru
51 000 zł
2 Izolacje przeciwwilgociowe i termiczne:
- Wszelkie izolacje przeciwwilgociowe i termiczne wg
projektu.

wg przedmiaru

12 000 zł
3 Ściany :
- Wymurowanie ścian parteru, pietra
-Wykonanie nadproży.


wg przedmiaru


49 000 zł
4 Strop i schody:
- Szalowanie, zbrojenie i zalanie wszelkich konstrukcji
żelbetowych parteru,
- Wykonanie schodów żelbetowych.


wg przedmiaru


143 800 zł
5 Kominy:
- Wykonanie przewodów kominowych i wentylacyjnych zgodnie z projektem


wg przedmiaru


5 055 zł
6 Ściany kolankowe:
- Wykonanie ścian kolankowych wraz z wieńcem i kotwami do murłaty.

wg przedmiaru

15 000 zł
7 Ściany działowe:
- Wykonanie ścian działowych parteru i piętra

wg przedmiaru

11 000 zł
8 Konstrukcja dachu:
- Wykonanie więźby dachowej

wg przedmiaru

23 000 zł
9 Pokrycie dachu:

- Kompletne pokrycie dachu dachówką ceramiczną wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem.
wg przedmiaru 57 695 zł
RAZEM (bez VAT) 367 650 zł