Odbiór domu

budowa domow w krakowie, budownictwo i remonty w warszawie

Należy poinformować starostwo o zakończeniu budowy. Do zawiadomienia należy załączyć:

• Uzupełniony dziennik budowy

• Oświadczenie że dom został wybudowany zgodnie z projektem oraz regułami sztuki budowlanej, podpisane przez kierownika budowy

• Protokóły odbiory dostawców mediów (gaz, woda, energia …)

• Inwentaryzacja geodezyjna – naniesienie na mapy planu wybudowanego domu wraz ze wszystkimi przyłączami.